GŁÓWNA


 

PROJEKTY Z ZAKRESU
TELEOPIEKI REALIZOWANE
PRZEZ FUNDACJĘ EURO-PARTNER


Każdy Uczestnik Projektu, w związku z przystąpieniem do niego, wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku na fotografiach i materiałach filmowych, bez ograniczenia w czasie i miejscu oraz konieczności uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat przez Fundację Gospodarczą EURO-PARTNER.


TELEOPIEKA – opieka przekraczająca dystans

Program finansowany z Funduszy Europejskich

 Dlaczego warto nosić opaskę?

Korzyści dla opiekuna osoby niesamodzielnej / niepełnosprawnej
Świadomość stanu zdrowia bliskiej osoby, dzięki stałemu monitorowaniu ważnych parametrów życiowych
Natychmiastowa możliwość reakcji w przypadku sytuacji alarmowej
Sprawdzanie i dokonywanie regularnych pomiarów w dyskretny sposób, bez zakłócania rytmu dnia codziennego i zbędnego denerwowania bliskiej osoby
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobie bliskiej, dzięki możliwości wezwania pomocy i łatwego powiadomienia Cię o upadku, omdleniu czy złym samopoczuciu
Zachowanie poczucia niezależności osoby niesamodzielnej, dzięki możliwości monitorowania stanu zdrowia i automatycznego przesyłania raportów do opiekuna lub lekarza
Możliwość sprawowania opieki z każdego miejsca dzięki całkowitej mobilności
Możliwość normalnego funkcjonowania w środowisku domowym dzięki dyskrecji urządzenia

Wykorzystanie urządzenia może być korzystne w następujących grupach:
Chorzy na epilepsję
Osoby po zabiegach kardiologicznych
Wymagających regularnego stosowania wielu leków
Osoby dementywne
Seniorzy
Osoby chore przewlekle
Jako wspomaganie długotrwałej rehabilitacji domowej, samodzielnych ćwiczeń, wczesnego reagowania na nieprawidłowości
Monitoring osób z problemami kardiologicznymi, po ablacji i zabiegach kardiologicznych
Jako stały nadzór nad wybranymi parametrami u osób przewlekle chorych w warunkach domowych, jak i w trakcie hospitalizacji
W trakcie terapii osób chorych na Alzheimera i demencję
W trakcie telerehabilitacji

Najważniejsze funkcje URZĄDZENIA

1) Regularny pomiar rytmu serca
Funkcja pozwala na regularne badanie rytmu pracy serca, dzięki czemu możesz zapobiegać i wcześnie wykrywać większość schorzeń tego narządu. Możliwe jest również ustawienie prawidłowych zakresów tętna i otrzymywanie natychmiastowych powiadomień o ich przekroczeniu. Obserwuj wyniki, które są widoczne w aplikacji mobilnej i platformie internetowej opiekuna przez 24 godziny na dobę.

2) Badanie temperatury skóry
Temperatura skóry jest zawsze niższa od temperatury ciała. Jej niska wartość może świadczyć o wyziębieniu lub innych zaburzeniach zdrowotnych. Monitoruj dane i reaguj, gdy zauważysz znaczne odchylenia od normy. Specjalne sensory regularnie zapisują wyniki widoczne przez 24-h na dobę w aplikacji i platformie opiekuna.

3) Reaguj na upadek
Funkcja jest wyzwalana automatycznie w sytuacji odnotowania upadku użytkownika a następnie bezruchu użytkownika po upadku, opaska sama wysyła powiadomienie alarmowe na platformę, aplikację mobilną oraz drogą SMS-ową o możliwym upadku użytkownika. Szybka reakcja pozwoli zapobiec przykrym konsekwencjom takiego zdarzenia. Po wykryciu upadku na platformę oraz aplikację mobilną wysyłane jest powiadomienie o aktualnych parametrach życiowych osoby monitorowanej oraz przybliżony obszar w którym znajduje się osoba monitorowana. Ten sam zestaw informacji wysyłany jest SMS-em na wskazane numery alarmowe.

4) Odbieraj informacje o złym samopoczuciu
Miej pewność bezpieczeństwa najbliższej osoby, dzięki znajdującemu się na urządzeniu przyciskowi SOS. Pozwala on na szybkie wezwanie pomocy poprzez wysłanie przez opaskę alertu wraz z podaniem parametrów życiowych, oraz przybliżonego obszaru w jakim znajduje się użytkownik. Osoba monitorowana w chwili złego samopoczucia lub konieczności pomocy ze strony osoby najbliższej, może wcisnąć przycisk SOS. Po wciśnięciu przycisku SOS na platformie wyzwalany jest alert, oraz na aplikację mobilną i platformę wysyłane są aktualne pomiary parametrów życiowych. Ponadto na wskazane numery alarmowe wysyłana jest informacja SMS-owa „SOS” z obszarem przebywania osoby monitorowanej, oraz wynikami pomiarów parametrów życiowych. Przycisk SOS jest dodatkowo oznaczony alfabetem Braille’a.

5) Zlokalizuj chorego
Zlokalizuj bliską osobę, gdy będzie w sytuacji zagrożenia zdrowia, dzięki automatycznie uruchamianej funkcji wykrywania lokalizacji. Funkcja umożliwia określenie przybliżonego obszaru w którym znajduje się osoba monitorowana. Funkcja ta jest wyzwalana w sytuacjach alarmowych (SOS, upadek).

6) Sprawdzaj, czy chory ma założoną opaskę
Sprawdź w każdym momencie czy osoba monitorowana posiada założoną opaskę na nadgarstku. Odpowiednie ikony na aplikacji mobilnej i platformie wskazują stan założenia opaski. Pierwsza taka funkcja w urządzeniach telemedycznych pozwala na jeszcze większą poprawę bezpieczeństwa.

7) Przypominanie o konieczności zażycia leków
Używając aplikacji mobilnej wyznacz godziny zażycia leków. Opiekun na aplikacji wpisuje nazwę i godzinę przyjęcia leku, dzięki czemu użytkownik przez urządzenie otrzymuje dźwiękowe i świetlne powiadomienie o wskazanej godzinie. Dodatkowo na platformie opiekun lub lekarz może dodać opisy lub komentarze do każdej wpisanej pozycji. Funkcja daja opiekunowi narzędzie do łatwiejszego zarządzenia lekami osoby monitorowanej.

8) Analizuj aktywność fizyczną
Monitoruj dane aktywności użytkownika. Opiekun może ustawić dzienną ilość kroków na platformie lub w aplikacji mobilnej, zalecaną do pokonania przez użytkownika. Funkcja pozwala analizować przebyte dystanse oraz je porównywać w wybranych okresach. Analiza aktywności wraz z parametrami medycznymi daje lekarzowi źródło wielu cennych informacji dotyczących np. wpływu aktywności na pracę serca.

9) Badaj przyczyny złego samopoczucia dzięki funkcji barometru.
Monitoruj aktualny poziom ciśnienia atmosferycznego. Koreluj pomiary ciśnienia atmosferycznego z samopoczuciem osoby monitorowanej. Sprawdzaj jak zmiany ciśnienia atmosferycznego wpływają na stan zdrowia osoby monitorowanej.