galeria samorzad

Samopomocowe Grupy Wsparcia – Starachowice, Dzienny Dom Senior-Wigor, Galeria Skałka, sierpień 2018