Teleopieka – Gmina Małogoszcz

Niezależni dzięki teleopiece i telerahabilitacji
RPSW.09.02.03-26-0009/18-00

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie waz z załącznikami

Formularze rekrutacyjne

 

NIEZALEŻNI
DZIĘKI TELEOPIECE I TELEREHABILITACJI


 


ZAPYTANIA OFERTOWE I OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Załącznik nr 1 do SIWZ  – FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik  nr 2 do SIWZ  – FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 3 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Załącznik nr 4 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
Załącznik nr 5 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW ODO WYKLUCZENIA
Załącznik nr 6 do SIWZ – WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
Załącznik nr 7 do SIWZ – PROJEKT UMOWY
Załącznik nr 8 do SIWZ – WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI
Załącznik nr 9 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Wyniki postępowania


Zapytanie ofertowe nr 01/09/2018/TELE – wybór operatora telefonii komórkowej

Oferta cenowa wraz z załącznikami

Wyniki postępowania


Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku 01/10/2018/PSYCH
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/10/2018/PSYCH
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 01/10/2018/PSYCH
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 01/10/2018/PSYCH

Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe do nr 02/10/2018/PSYCHIATRA

Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe nr 03/10/2018/KARD

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 03/10/2018/KARD

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 03/10/2018/KARD

Załącznik nr 3 do zapytannia ofertowego nr 03/10/2018/KARD

Wyniki postępowania


Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 04/10/2018/PSYCHOL

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 04/10/2018/PSYCHOL

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 04/10/2018/PSYCHOL

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 04/10/2018/PSYCHOL

Wynik postępowania


Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych