Teleopieka – Gmina Małogoszcz

 

NIEZALEŻNI
DZIĘKI TELEOPIECE I TELEREHABILITACJIREGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

Formularze rekrutacyjne (wraz z załącznikami) dla uczestników projektu


ZAPYTANIA OFERTOWE I OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Załącznik nr 1 do SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2 do SIWZ – FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 3 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Załącznik nr 4 do SIWZ_-_OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
Załącznik nr 5 do SIWZ_-_OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Załącznik nr 6 do SIWZ – WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
Załącznik nr 7 do SIWZ – PROJEKT UMOWY
Załącznik nr 8 do SIWZ – WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI
Załącznik nr 9 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Wyniki postępowania


Zapytanie ofertowe nr 01/09/2018/TELE – wybór operatora telefonii komórkowej w związku z projektem „Niezależni dzięki teleopiece i telerehabilitacji”

Oferta cenowa, wraz z załącznikami, do zapytania ofertowego nr 01/09/2018/TELE

Wyniki postępowania


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Nr. 01/10/2018/PSYCH
Załącznik nr1 do Zapytania ofertowego nr 01/10/2018/PSYCH
Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego nr 01/10/2018/PSYCH
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 01/10/2018/PSYCH

Wynik postępowania 01/10/2018/PSYCH


Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące indywidualnej porady lekarskiej dla uczestników projektu „Niezależni dzięki teleopiece i telerehabilitacji” nr 02/10/2018/PSYCHIATRA

Wynik postępowania 02/10/2018/PSYCHIATRA


Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące indywidualnej porady lekarskiej dla uczestników projektu „Niezależni dzięki teleopiece i telerehabilitacji” nr 03/10/2018/KARD

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 03/10/2018/KARD
FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY

Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego nr 03/10/2018/KARD
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 03/10/2018/KARD
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wynik postępowania


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Nr. 04/10/2018/PSYCH

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 04/10/2018/PSYCH
FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY

Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego nr 04/10/2018/PSYCHOL
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 04/10/2018/PSYCH
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wynik postępowania 04/10/2018


Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące zajęć prowadzonych przez fizjoterapeutę/rehabilitanta dla uczestników projektu „ Niezależni dzięki teleopiece i telerehabilitacji ” nr 02/11/2018/FIZ

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 02/11/2018/FIZ – FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY

Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego nr 02/11/2018/FIZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 02/11/2018/FIZ – Oświadczenie o przetwarzaniu danych

W związku z brakiem ofert termin ich składania zostaje przedłużony do 15 stycznia 2019 r.