Teleopieka – Kielce

TELEOPIEKA I TELEREHABILITACJA SZANSĄ DLA NIESAMODZIELNYCH MIESZKAŃCÓW KIELC ORAZ ICH OPIEKUNÓW NA ŻYCIE BEZ BARIER


 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Formularze rekrutacyjne (wraz złącznikami) dla uczestników projektu


 

ZAPYTANIA OFERTOWE I OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ – FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 3 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Załącznik nr 4 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
Załącznik nr 5 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Załącznik nr 6 do SIWZ – WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
Załącznik nr 7 do SIWZ – PROJEKT UMOWY
Załącznik nr 8 do SIWZ – WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ
Załącznik nr 9 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Wyniki postępowania


Zapytanie ofertowe nr 02/09/2018/TELE – wybór  operatora  telefonii komórkowej w związku z realizowanym projektem „Teleopieka i telerehabilitacja szansą dla niesamodzielnych mieszkańców Kielc oraz ich opiekunó na życie BEZ BARIER”

Oferta cenowa, wraz z załącznikami do zapytania ofertowego nr 02/09/2018/TELE

Wyniki postępowania


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Nr. 02/10/2018/PSYCH
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 02/10/2018/PSYCH
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 02/10/2018/PSYCH
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 02/10/2018/PSYCH
Wyniki postępowania


Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące indywidualnej porady lekarskiej dla uczestników projektu „Teleopieka i telerehabilitacja szansą dla niesamodzielnych mieszkańców Kielc oraz ich opiekunów na życie BEZ BARIER”
nr 03/10/2018/PSYCHIATRA

Wyniki postępowania

 


Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące indywidualnej porady
lekarskiej dla uczestników projektu „Teleopieka i telerehabilitacja szansą dla niesamodzielnych
mieszkańców Kielc oraz ich opiekunów na życie BEZ BARIER” nr 04/10/2018/KARD

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 04/10/2018/KARD
FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY

Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego nr 04/10/2018/KARD
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 04/10/2018/KARD
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wynik postępowania

 


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Nr. 05/10/2018/PSYCH

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 05/10/2018/PSYCH FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 05/10/2018/PSYCH
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 05/10/2018/PSYCH
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące zajęć prowadzonych przez fizjoterapeutę w ramach projektu pn. „Teleopieka i telerehabilitacja szansą dla niesamodzielnych mieszkańców Kielc oraz ich opiekunów na życie BEZ BARIER” nr 01/11/2018/FIZ

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 01/11/2018/FIZ – FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 01/11/2018/FIZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 01/11/2018/FIZ – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z brakiem ofert termin ich składania zostaje przedłużony do 15 stycznia 2019 r.