cwia

Spotkanie z dietetykiem – analiza składu ciała


Wyjazd do Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz wykład prowadzony przez członkinie Klubu AMAZONKI


Wykład połączony z panelem dyskusyjnym „Spadki, darowizny, testamenty”


Samopomocowe grupy wsparcia


Z dziejów Ziemi Małogoskiej – prelekcja


Wykład z bhp i p.poż.


Spotkanie z dietetykiem


Spotkanie z lekarzem psychiatrą – Zaburzenia snu


Rękodzieło artystyczne – wykonywanie ozdób wielkanonych


CWiA Małogoszcz – regulamin

CWIA Małogoszcz – formularz zgłoszeniowy

 


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Nr. 03/11/2018/PSYCH – do projektu „Centrum Wsparcia i Aktywizacji BEZ BARIER” nr RPSW.09.02.01-26-0006/18-00

Załącznik nr1 do Zapytania ofertowego nr 03/11/2018/PSYCH – FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY
Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego nr 03/11/2018/PSYCH – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 03/11/2018/PSYCH – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Protokół z wyboru oferty w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr. 04/11/2018/TELEOPIEKA do projektu „Centrum Wsparcia i Aktywizacji BEZ BARIER” nr RPSW.09.02.01-26-0006/18-00

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego nr 04/11/2018/TELEOPIEKA FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 04/11/2018/TELEOPIEKA – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 04/11/2018/TELEOPIEKA – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Protokół z wyboru oferty w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Nr 05/11/2018/SIM Małogoszcz CWiA

Załącznik nr1 do Zapytania ofertowego nr 05/11/2018/TELE  – FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY
Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego nr 05/11/2018/TELE  OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Z
ałącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 05/11/2018/TELE – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Protokół z wyboru oferty  ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego


Zapytanie ofertowe nr 06/11/2018/AUTO

 


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Nr 07/11/2018/KOMP

Protokół z wyboru oferty w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego


Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące indywidualnych/grupowych porad prawnych dla uczestników projektu „ Centrum Wsparcia i Aktywizacji BEZ BARIER” nr 08/11/2018/PRAWNE

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 08/11/2018/PRAW – FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY
Załącznik nr  2   Zapytania ofertowego nr 08/11/2018/PRAW – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 08/11/2018/PRAW  – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Protokół z wyboru oferty do zapytania nr 08/11/2018/PRAW


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Nr 09/11/2018/TV
Dokonano zakupu na podstawie rozeznania rynku


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU  – Nr. 10/11/2018/REM

Załącznik nr1 do Zapytania ofertowego nr 10/11/2018/REM  – FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY
Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego nr10/11/2018/REM – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 10/11/2018/REM – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


 Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące zajęć prowadzonych przez informatyka dla uczestników projektu „ Centrum Wsparcia i Aktywizacji BEZ BARIER ” nr 01/12/2018/INF 

Protokół z wyboru oferty do projektu nr 01/12/2018/INF


Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące indywidualnej konsultacji psychologicznej dla uczestników projektu „Centrum Wsparcia i Aktywizacji BEZ BARIER”  nr 02/12/2018/PSYCH

 


Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące indywidualnej porady / konsultacji lekarskiej (PSYCHIATRA) dla uczestników projektu „Centrum Wsparcia i Aktywizacji bez barier” nr 03/12/2018/PSYCHIATRA
Protokół z wyboru oferty nr 03/12/2018/PSYCHIATRA


Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące indywidualnej porady / konsultacji lekarskiej (ORTOPEDA) dla uczestników projektu „Centrum Wsparcia i Aktywizacji BEZ BARIER” nr 04/12/2018/ORT
PROTOKÓŁ z wyboru oferty w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na wykonaniu porady/konsultacji lekarskiej dla uczestników projektu w ramach projektu „Centrum Wsparcia i Aktywizacji BEZ BARIER”


Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące zajęć prowadzonych przez fizjoterapeutę dla uczestników projektu „ Centrum Wsparcia i Aktywizacji BEZ BARIER ”  nr 05/12/2018/FIZ
W związku z brakiem ofert termin ich składania zostaje przedłużony do 31 grudnia 2018 r.


Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na usługi cateringowe dla podopiecznych „Centrum Wsparcia i Aktywizacji BEZ BARIER” nr 06/12/2018/CATERING
Protokół wyboru oferty do projektu 06/12/2018

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/12/2018 OP