Zasłużeni dla profilaktyki i promocji służby zdrowia/18.11.2016

18 listopada
w Mineral Hotel Malinowy Raj w Solcu – Zdroju
odbyła się uroczysta

Gala Finałowa
„Zasłużeni dla profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia województwa świętokrzyskiego”.

Relacja foto:

Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Gospodarcza Euro – Partner a inspiracją uznanie dla zasług osób które aktywnie promują profilaktykę jako najskuteczniejszą metodą zachowania zdrowia i sprawności fizycznej do późnych lat życia. Uroczystość otrzymała Honorowy Patronat Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa oraz Starosty Powiatu Kieleckiego – Michała Godowskiego. Patronat medialny: TVP 3 Kielce, Radio Kielce. Kapituła w składzie której uczestniczyli m. in. przedstawiciel Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach wyłoniła następujących laureatów

prof. dr hab. n. med. Marianna Janion – Ordynator II Kliniki Kardiologii, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii WSZ w Kielcach, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Kardiologii

dr hab. n. med Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Kliniczne

prof. dr. hab. n. med. Stanisław Głuszek – Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Ogólnej

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach – Dyrektor Anna Mikołajczy

Klinika Belvedere, Ostrowiec Świętokrzyski – flebologia i medycyna estetyczna.

Starostwo Powiatowe w Kielcach – Starosta Michał Godowski https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Honory-dla-Starostwa/idn:4206.html

Świętokrzyski Klub Amazonki – Prezes Alicja Korczak

Malinowe Hotele Sp. z o. o. – prezes Tomasz Kaleta

Tadeusz Domińczak Wójt Gminy Sobków

NZOZ Eskulap s.c. w Sędziszowie – Elżbieta i Jan Psonak.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. – prezes dr n. hum. Joanna Przybek – Mita

NZOZ „Południowa” Sp. z o.o. w Końskich – prezes dr n. med. Jacek Wijata

Przychodnia Rodzinna w Staszowie Sp. z o.o. – prezes Bożena Ryczkowska – Kurdziel.

Rodzina Sp. z o. o w Ostrowcu Świętokrzyskim – prezes dr. n. med. Ryszard Jungiewicz.

NZOZ Synapsa w Kielcach – właściciel dr n. med. Paweł Półrola.

Nagrodę specjalną otrzymał Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Andrzej Domański.

Galę uroczyście otworzył Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak nawiązując do Indeksu Sprawności Ochrony Zdrowia 2016, z którego wynika że świętokrzyskie placówki zdrowia leczą najlepiej w kraju. Pan Marszałek podkreślił, że oczywiście jest to powód do dumy ale bynajmniej nie oznacza, że powinniśmy osiąść na laurach. Dyplomy oraz pamiątkowe statuetki laureaci odbierali z rąk Wicemarszałka oraz Dyrektor Generalnej Fundacji Euro – Partner Elżbiety Michalskiej.

Urozmaiceniem uroczystości były wykłady przygotowane przez Świętokrzyski Klub Amazonki działający przy ŚCO w Kielcach. Prezes Klubu Pani Alicja Korczak apelowała do lekarzy pierwszego kontaktu pracujących w Placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej aby przypominali pacjentkom o samobadaniu piersi i cytologii.
Pani Doktor Paulina Siastała z Kliniki Belvedere w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprezentowała nowoczesne, nieinwazyjne metody leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Trzeci wykład przygotowany przez przedstawiciela gospodarza uroczystości Mineral Hotel Malinowy Raj dotyczył właściwości leczniczych najsilniejszej na świecie wody siarczkowej.

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy aby otrzymane wyróżnienia były nie tylko uhonorowaniem wielu lat ciężkiej pracy ale stały się motywacją do dalszego działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia w naszym regionie.

 


Artykuł ZASŁUŻENI DLA PROFILAKTYKI, PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA zamieszczony na stronie wwww Echa Dnia

Informacja UHONOROWALI ZASŁUŻONYCH DLA PROFILAKTYKI umieszczona na stronach Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego

Informacja

HONORY DLA STAROSTWA umieszczona na stronach Starostwa Powiatowego w Kielcach

Zobacz film ze Świętokrzyskiej Gali „Zasłużeni dla profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia”

PREZENTACJA LAUREATÓW PODCZAS GALI