SAMORZĄD BEZ BARIER

17.10.2018
Centrum Onkologii Świętokrzyskiego Szpitala Zespolonego
Gala Wręczenia Nagród
Samorząd Bez Barier
Człowiek Bez Barier

FUNDACJA EURO-PARTNER
zaprasza Jednostki Samorządu Terytorialnego
Województwa Świętokrzyskiego
do współpracy przy pozyskaniu Funduszy Europejskich
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
zwłaszcza seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży.

W ramach Funduszy Europejskich finansowane mogą być między innymi:
utworzenie klubów seniora, świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, teleopieka.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 41 34 35 091 lub 690 553 187.

 

Laureaci Plebiscytu będą mogli korzystać z niniejszego loga: